Kompanijske novosti

25 Jul 2018

Realizovali smo prvu kompletnu Virtuelnu Turu određene teritorije, sačinjenu od većeg broja panorama 360o, snimljenih iz vazduha. Virtuelna Tura detaljno prikazuje selo Ivanje i pripadajuće djelove parka prirode na planini Radan, u južnoj Srbiji. Virtuelnu Turu možete pogledati na adresi Virtuelna Tura Ivanje

25 Maj 2018

Za renomiranog klijenta iz Srbije, fabriku cementa "CRH" iz Popovca, realizovali smo snimanje najvećeg infrastukturnog objekta u Crnoj Gori, čuvenog autoputa "Za niđe" čija dionica od 42 km košta oko 1.000.000.000 €. Za najupečatljiviji primjer kolosalne rastrošnosti iskoristili smo gradilište impozantnog mosta u Biočama, sa kojeg će se, ako ikada auto put bude pušten u saobraćaj, pružati izvanredan pogled na kanjon Morače, sirotinjska predgrađa Podgorice i zatvorene industrijske komplekse u njenoj okolini.

16 Apr 2018
22 Mar 2018

Falco Nero je u listu usluga u ponudi uvrstio i 3D štampu. 3D štampanje je postupak brze izrade prototipova na mašini koja se naziva 3D štampač. U prvoj fazi kreiramo CAD model na računaru, a zatim se pristupa njegovoj "materijalizaciji" na 3D štampaču. Pojednostavljeno, postupak 3D štampe predstavlja dodavanje otopljene plastike u slojevima. Postupcima 3D štampe moguće je proizvesti maketu, model, prototip i malu nultu seriju. Odštampani dio je realan, opipljiv i dimenziono tačan.

19 Mar 2018
25 Feb 2018

Falco Nero je u listu usluga u ponudi uvrstio i 3D modeliranje. Naš tim je pojačan još jednim članom: Milan Borović, dobitnik brojnih međunarodnih priznanja u oblasti 3D modeliranja. Sa 20 godina iskustva u ovoj oblasti, spreman je odgovoriti i na najteže izazove, a najvažnija oblast djelovanja će mu biti projektovanje objekata i rendering gotovog projekta na video zapis njegove buduće lokacije.

5 Jan 2018

Međunarodni Savez Fotografske Umjetnosti (Federation Internationale de l'Art Photographique - FIAP) djeluje pod pokroviteljstvom UNESCO, okuplja nacionalna udružanja fotografa i predstavlja fotografsku umjetnost u svim njenim aspektima i svim vrstama fotografskih događaja. Istaknutim umjetničkim fotografima iz čitavog svijeta, koji zadovolje vrlo stroge kriterijume, FIAP dodjeljuje međunarodna fotografska zvanja, a ovih dana je titulu ARTIST FIAP ponio i naš fotograf Dejan Stojanović, a njegovu fotografiju "No Comment" FIAP je uvrstio u TOP1000 svjetskih fotografija za 2017. godinu
(collections.fiap.net)